Termeni și condiții

Ultima actualizare 19 februarie 2019

1. Acordul cu Termenii

1.1 Acești Termeni și Condiții constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între dvs., fie personal sau în numele unei entități (dvs.), și Street Invest SRL, care desfășoară activități comerciale ca Street Home, cu privire la accesul la și utilizarea paginii de Internet a străzii (https: //www.streethome.ro), precum și orice alte aplicații conexe (site-ul).

Site-ul oferă următoarele servicii: Imobiliar (Servicii). Sunteți de acord că accesând Site-ul și / sau Serviciile, ați citit, ați înțeles și sunteți de acord să respectați toți acești Termeni și condiții.

Dacă nu sunteți de acord cu toți acești Termeni și Condiții, atunci vi se interzice utilizarea Site-ului și a Serviciilor și trebuie să întrerupeți imediat utilizarea. Vă recomandăm să imprimați o copie a acestor Termeni și condiții pentru referințe viitoare.

1.2 Politicile suplimentare prezentate în secțiunea 1.7 de mai jos, precum și orice termeni suplimentari și condiții sau documente care pot fi periodic postate pe Site sunt incluse în mod expres prin referință.

1.3 Este posibil să modificăm termenii și condițiile în orice moment. Versiunea actualizată a acestor Termeni și condiții va fi indicată printr-o dată actualizată „Revizuită”, iar versiunea actualizată va intra în vigoare de îndată ce va fi accesibilă. Sunteți responsabil pentru revizuirea acestor Termeni și condiții pentru a fi informați în legătură cu actualizările. Utilizarea continuă a site-ului înseamnă că ați acceptat astfel de modificări.

1.4 Este posibil să actualizăm sau să modificăm site-ul din când în când pentru a reflecta modificările aduse produselor noastre, nevoilor utilizatorilor și / sau priorităților noastre de afaceri.

1.5 Site-ul nostru este adresat persoanelor care locuiesc în România. Informațiile furnizate pe site nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate în nici o jurisdicție sau țară în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară legilor sau reglementărilor sau care ne-ar supune oricăror cerințe de înregistrare în cadrul respectivei jurisdicții sau țări .

1.6 Site-ul este destinat utilizatorilor care au cel puțin 18 ani. Dacă sunteți sub vârsta de 18 ani, nu vi se permite să vă înregistrați pentru Site sau să utilizați Serviciile fără permisiunea părintească.

1.7 Politicile suplimentare care se aplică și în cazul utilizării de către dvs. a Site-ului includ:

2. Utilizare acceptabilă

2.1 Este posibil să nu accesați sau să utilizați site-ul în alt scop decât cel pentru care realizăm site-ul și serviciile noastre. Site-ul nu poate fi folosit în legătură cu orice efort comercial, cu excepția celor care sunt aprobate sau aprobate în mod special de noi.

2.2 În calitate de utilizator al acestui site, sunteți de acord să nu:

● Implicați în crearea sau conectarea neautorizată la Site
● Circumscrieți, dezactivați sau interferați în alt mod cu caracteristicile legate de securitate ale site-ului, inclusiv funcțiile care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea oricărui conținut sau impun limitări privind utilizarea
● Folosiți necorespunzător serviciile noastre de asistență sau trimiteți rapoarte false despre abuz sau conduită necorespunzătoare
● Angajați în orice utilizare automată a sistemului, cum ar fi utilizarea de script-uri pentru a trimite comentarii sau mesaje, sau utilizarea oricăror miniere de date, roboți sau instrumente similare de colectare și extragere a datelor
● Interferați, întrerupeți sau creați o povară nejustificată pe Site sau pe rețelele și serviciile conectate la Site
● Încercați să impersonați un alt utilizator sau o persoană sau să utilizați numele de utilizator al altui utilizator
● Utilizați orice informație obținută de pe site pentru a hărțui, a abuza sau a face rău unei alte persoane
● Folosiți Site-ul sau conținutul nostru ca parte a oricăror eforturi de a concura cu noi sau de a crea un efort generând venituri sau o întreprindere comercială
● Încercați să accesați orice porțiuni ale site-ului pe care sunteți restricționat să le accesați
● Hărțuiți, deranjați, intimidați sau amenințați pe oricare dintre angajații, agenții sau alți utilizatori
● Utilizați Site-ul într-o manieră incompatibilă cu orice legi sau reglementări aplicabile
● implicarea falsă a unei relații cu noi sau cu o altă companie cu care nu aveți o relație

3. Conținutul nostru

3.1 Cu excepția cazului în care se specifică altfel, site-ul și serviciile, inclusiv codul sursă, bazele de date, funcționalitatea, software-ul, designul site-ului web, audio, video, textul, fotografiile și graficele pe Site sunt proprietatea sau licența noastră și sunt protejate drepturile de autor și legile privind mărcile comerciale.

3.2 Cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni și condiții, nicio parte a site-ului, a serviciilor sau a conținutului nostru nu poate fi copiată, reprodusă, agregată, republicată, încărcată, postată, afișată, codificată, tradusă, sau exploatate altfel în orice scop comercial, fără permisiunea noastră expresă prealabilă scrisă.

3.3 În cazul în care sunteți eligibil (ă) să utilizați Site-ul, vi se acordă o licență limitată pentru a accesa și a utiliza Site-ul și Conținutul nostru și pentru a descărca sau a imprima o copie a oricărei porțiuni a Conținutului căruia i-ați câștigat în mod corespunzător, , utilizare necomercială.

3.4 Nu veți (a) încerca să obțineți acces neautorizat la Site sau la orice rețele, servere sau sisteme informatice conectate la Site; și / sau (b) să realizăm pentru orice scop, inclusiv corectarea erorilor, orice modificări, adaptări, adăugiri sau îmbunătățiri ale Site-ului sau ale Conținutului nostru, inclusiv modificarea hârtiei sau copiilor digitale pe care le-ați descărcat.

3.5 Vom (a) pregăti site-ul și conținutul nostru cu pricepere și îngrijire rezonabilă; și (b) să folosiți software standard de detectare a virușilor pentru a încerca să blocați încărcarea conținutului pe site-ul care conține viruși.

3.6 Conținutul site-ului este furnizat numai pentru informații generale. Nu intenționează să reprezinte sfaturi pe care ar trebui să vă bazați. Trebuie să obțineți sfaturi profesionale sau de specialitate înainte de a lua sau de a renunța la orice acțiune pe baza conținutului site-ului.

3.7 Deși depunem eforturi rezonabile pentru a actualiza informațiile de pe site-ul nostru, nu facem nicio declarație, garanție sau garanție, expresă sau implicită, că conținutul nostru este corect, complet sau actualizat.

4. Legătura cu conținutul terților

4.1 Site-ul poate conține legături către site-uri web sau aplicații exploatate de terțe părți. Nu avem nicio influență sau control asupra site-urilor sau aplicațiilor unor terțe părți sau asupra operatorului terț. Nu suntem responsabili și nu susținem site-uri sau aplicații ale unor terțe părți sau disponibilitatea sau conținutul acestora.

4.2 Nu acceptam nici o responsabilitate pentru reclamele continute in Site. Dacă sunteți de acord să cumpărați bunuri și / sau servicii de la orice terță parte care face publicitate pe acest site, faceți acest lucru pe propriul dvs. risc. Agentul de publicitate, și nu noi, este responsabil pentru aceste bunuri și / sau servicii și dacă aveți întrebări sau plângeri în legătură cu acestea, trebuie să contactați agentul de publicitate.

5. Managementul amplasamentului

5.1 Ne rezervăm dreptul, la propria discreție, de a (1) monitoriza site-ul pentru încălcări ale acestor Termeni și condiții; (2) să ia măsurile legale adecvate împotriva oricăror persoane care încalcă legile aplicabile sau acești Termeni și condiții; (3) să eliminați de pe Site sau să dezactivați în alt mod toate fișierele și conținutul excesiv de dimensiuni sau sunt în vreun fel o povară pentru sistemele noastre; și (4) să gestionăm altfel site-ul într-o manieră menită să protejeze drepturile și proprietatea noastră și să faciliteze buna funcționare a site-ului și a serviciilor.

5.2 Nu garantăm faptul că site-ul va fi securizat sau fără erori sau viruși.

5.3 Sunteți responsabil pentru configurarea tehnologiei informației, a programelor de calculator și a platformei pentru a accesa site-ul și ar trebui să utilizați propriul software de protecție împotriva virușilor.

6. Modificarea și disponibilitatea site-ului

6.1 Ne rezervăm dreptul de a modifica, modifica sau elimina conținutul Site-ului în orice moment sau din orice motiv, la discreția noastră, fără notificare. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a modifica sau de a întrerupe în totalitate sau parțial Serviciile fără notificare în orice moment.

6.2 Nu putem garanta că site-ul și serviciile vor fi disponibile în orice moment. Este posibil să prezentăm probleme de hardware, software sau alte probleme sau să efectuăm întreținerea legată de Site, ducând la întreruperi, întârzieri sau erori. Sunteți de acord că nu avem niciun fel de răspundere pentru orice pierdere, deteriorare sau neplăcere cauzată de incapacitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Site-ul sau Serviciile în timpul oricăror perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului sau a Serviciilor. Nu suntem obligați să menținem și să sprijinim Site- Servicii sau să furnizeze corecții, actualizări sau versiuni.

6.3 Este posibil să existe informații pe Site care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se pot referi la Servicii, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și alte informații. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a modifica sau actualiza informațiile în orice moment, fără o notificare prealabilă.

7. Renunțarea / limitarea răspunderii

7.1 Site-ul și serviciile sunt furnizate pe o bază așa cum este disponibilă. Sunteți de acord că utilizarea de către dvs. a Site-ului și / sau a Serviciilor va fi pe propriul dvs. risc, cu excepția cazurilor prevăzute expres în acești Termeni și condiții, toate garanțiile, termenii, condițiile și angajamentele exprese sau implicite (inclusiv prin statut, un curs de tranzacționare sau drept comun) în legătură cu Site-ul și serviciile și utilizarea dvs., inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite de calitate satisfăcătoare, adecvare pentru un anumit scop și non-încălcare sunt excluse în cea mai mare măsură permisă de aplicarea lege.

Nu facem nici un fel de garantii sau reprezentari cu privire la exactitatea sau exhaustivitatea continutului site-ului, nu suntem raspunzatori de nici un fel de erori sau omisiuni in continut: (2) orice acces neautorizat la serverele noastre si / sau orice alte informatii personale si / sau informații financiare stocate pe serverul nostru; (3) orice întrerupere sau încetare a transmiterii către sau de pe site sau servicii; și / sau (4) orice bug-uri, viruși, cai troieni sau altele asemenea care pot fi transmise către sau prin intermediul site-ului de către orice terță parte. Nu vom fi responsabili pentru întârzierea sau nerespectarea obligațiilor noastre în conformitate cu acești Termeni și condiții, în cazul în care o asemenea întârziere sau eșec este cauzată de un eveniment care nu este controlat în mod rezonabil de noi.

7.2 Răspunderea noastră pentru pagubele suferite de dvs.:

Indiferent dacă sunteți un consumator sau un utilizator de afaceri:

● Nu excludem sau limităm în vreun fel raspunderea noastră față de dvs. în cazul în care ar fi ilegal acest lucru. Aceasta include răspunderea pentru moartea sau vătămarea corporală provocată de neglijența noastră sau de neglijența angajaților, agenților sau subcontractanților noștri și de fraudă sau denaturare frauduloasă.

● Dacă nu respectăm acești Termeni și Condiții, vom fi responsabili pentru pierderile sau pagubele pe care le suferiți, ceea ce reprezintă un rezultat previzibil al încălcării acestor Termeni și condiții, dar nu vom fi responsabili pentru orice pierderi sau daune care nu au fost previzibilă în momentul în care ați început să utilizați site-ul / serviciile.

Fără a aduce atingere contrariului conținut în secțiunea Răsturnare / Limitarea Răspunderii, răspunderea noastră față de dvs. din orice cauză și indiferent de forma acțiunii va fi în orice moment limitată la o sumă totală totală egală cu cea mai mare dintre (a ) suma de 5000 euro sau (b) suma plătită, dacă este cazul, de către dvs. pentru noi pentru Serviciu / Site pe parcursul perioadei de șase (6) luni anterioare producerii oricărei cauze de acțiune.

Dacă sunteți un utilizator de afaceri:

Nu vom fi răspunzători față de dvs. pentru nici o pierdere sau prejudiciu, fie în contract, delictuală (inclusiv neglijență), încălcare a taxei legale sau altfel, chiar dacă este previzibilă, care apare sub sau în legătură cu:

● utilizarea sau imposibilitatea de utilizare a site-ului / serviciilor noastre; sau
● utilizarea sau dependența de orice conținut afișat pe site-ul nostru.

În special, nu vom fi responsabili pentru:

● pierderea profitului, a vânzărilor, a afacerilor sau a veniturilor;
● întreruperea activității;
● pierderea economiilor anticipate;
● pierderea oportunităților de afaceri, a bunăvoinței sau a reputației; sau
● orice pierdere sau deteriorare indirectă sau consecventă.

Dacă sunteți un utilizator de consum:

● Vă rugăm să rețineți că oferim site-ul nostru numai pentru utilizare internă și privată. Sunteți de acord să nu utilizați site-ul nostru în scopuri comerciale sau de afaceri și nu avem nicio responsabilitate față de dvs. pentru pierderi de profit, pierderi de afaceri, întreruperi de afaceri sau pierderi de oportunități de afaceri.

● În cazul în care conținutul digital defect furnizat, dăunează unui dispozitiv sau conținutului digital aparținând dvs. și acest lucru este cauzat de nereușita noastră de a folosi îngrijiri și abilități rezonabile, vom repara daunele sau vom plăti compensații.

● aveți drepturi legale în legătură cu bunurile care sunt defecte sau nu conform descrierii. Consiliere cu privire la drepturile dvs. legale este disponibilă la biroul local de consiliere a cetățenilor sau la biroul pentru standarde comerciale. Nimic din aceste Termeni și condiții nu va afecta aceste drepturi legale.

8. Termeni și încetare

8.1 Acești Termeni și Condiții rămân în vigoare în timp ce utilizați Site-ul sau Serviciile sau sunteți în alt mod un utilizator al Site-ului, după caz. Puteți să vă întrerupeți utilizarea sau participarea oricând, din orice motiv, urmând instrucțiunile pentru închiderea conturilor de utilizator în setările contului dvs., dacă acestea sunt disponibile sau contactând-ne la office@streethome.ro.

8.2 Fara a limita orice alta dispozitie a acestor Termeni si Conditii, ne rezervam dreptul, la discretia noastra si fara notificare sau raspundere, sa refuzam accesul si utilizarea Site-ului si a Serviciilor (inclusiv blocarea anumitor adrese IP) din orice motiv, incluzând, fără limitare, încălcarea oricărei reprezentări, garanții sau legi conținute în acești Termeni și condiții sau în orice lege sau reglementare aplicabilă.

Dacă, la propria noastră discreție, determinăm că utilizarea de către dvs. a site-ului / serviciilor este în contradicție cu acești Termeni și condiții sau cu orice lege sau reglementare aplicabilă, este posibil să încheiem utilizarea sau participarea dvs. la Site și servicii sau să ștergem orice conținut sau informații pe care le-ați postat în orice moment, fără avertisment, la discreția noastră.

8.3 Dacă ne închidem sau suspendăm contul din orice motiv stabilit în această secțiune 9, vi se interzice să vă înregistrați și să creați un cont nou sub numele dvs., un nume fals sau împrumutat sau numele unei terțe părți, chiar dacă ați putea acționează în numele terțului. Pe lângă închiderea sau suspendarea contului dvs., ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale adecvate, inclusiv, fără limitare, urmărirea căilor de atac civile, penale și indirecte.